קוד פתוח זה לא רק מחשבים

פסקה טובה מהספר של יובל דרור "הפוליטיקה של הטכנולוגיה"מ 2006

הוא מתאר מקרה בו מהנדסים וטכנאים הוזילו באופן דרסטי מכשור רפואי למען תושבי המדינות המתפתחות וכותב "זהו מקרה קלאסי המדגים את הפילוסופיה של הקוד הפתוח. קוד? האם קוד זה לא משהו שקשור למחשבים? לא. קוד הוא שם כולל לדברים שאנחנו עושים באופן יומיומי,והוא פתוח מכוון ששיתוף הפעולה בין המשתתפים הוא גלוי, וכל מי שרוצה להצטרף מוזמן לתרום" ע"מ 79

הערה